Mandatory RES-E quota benefiting from the GC support scheme was approved

RPIA Newsletter 30 December 2016

In a shift in green energy policy in Romania, the mandatory RES-Electricity quota benefiting from the green certificate support scheme was approved yesterday by the government.
For 2017, the mandatory quota of electricity produced from renewable energy sources, which benefits from the green certificate support scheme, is set at 8.3% of the gross final consumption of electricity, pursuant to the government’s decision adopted yesterday.
The Government established the quota for 2017 based on advice from the Romanian Regulatory Authority for Energy, so it should not have a negative impact on the electricity bills of end-users. Although the 2016 quota was 12.15%, calculations made by the Romanian Regulatory Authority for Energy showed that maintaining it for the next year would have caused green certificates to increase the bills of end consumers by 17 lei / MWh, i.e. about 5%.
The regulatory decision was analysed and endorsed by the Competition Council and the Regulatory Authority for Energy.

MORE INFORMATION:
This Government Decision will be effective only until the new government approves the draft Emergency Ordinance amending and supplementing Law no. 220/2008 to establish the promotion system for energy production from renewable energy sources. The European Commission’s Decision approving the changes to the support scheme was obtained by the Romanian authorities on 19 December 2016.

Cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, a fost aprobată ieri în ședința de Guvern

Pentru 2017, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 8,3% din consumul final brut de energie electrică, potrivit Hotărârii adoptate ieri de Guvern.

Cota pentru anul viitor a fost stabilită de Executiv pe baza comunicării Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să nu aibă impact negativ în factura consumatorilor finali. Pentru anul 2016, această cotă a fost stabilită la 12,15%, însă menținerea acesteia și pentru anul viitor ar fi condus, conform calculelor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, la o creștere a impactului certificatelor verzi în factura consumatorilor finali cu 17 lei/MWh, aproximativ 5%.

Actul normativ a fost supus analizei de Consiliul Concurenţei şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, obţinând punct de vedere favorabil.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Menționăm că această Hotărâre de Guvern va produce efecte numai până la aprobarea de către noul Guvern a proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, proiect pentru care s-a obţinut Decizia Comisiei Europene de aprobare a modificărilor propuse pentru schema de sprijin a fost transmisă autorităților Române în data de 19 decembrie 2016.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.