The draft Emergency Ordinance amending Law 220/2008 was approved

The Romanian Government approved the draft Emergency Ordinance amending Law 220/2008 during the meeting that took place yesterday, 30 March 2017.

The main amendments brought by EGO will be:

  • elimination of validity period of only 12 months for the green certificates. Basically, these will be valid for the entire period of the support scheme operation, until 2032.
  • the mandatory quota for purchase destined to electricity suppliers will be replaced with a new mechanism, i.e. the static GC amount, which will be reviewed every two years by ANRE and which aims to create a balance between consumers and producers.
  • creation of anonymous platforms for trading renewable energy sources and green certificates on centralized trading electricity markets so that both large and small producers and suppliers be able to be positioned in the market.
  • according to the new EGO, the renewable energy producers will pay the profit tax only at the time of the GC trading, and not when they register them in their accounts, as per the old legislation.

RPIA welcomes the last minute approval of EGO, although it does not solve the problems, but only a small part of the renewable energy sector in Romania.

Guvernul României a aprobat în cadrul ședinței de ieri, 30 martie 2017, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii 220/2008.
Principalele amendamente aduse de OUG vor fi următoarele:
  • eliminarea termenului de valabilitate de doar 12 luni pentru certificatele verzi. Practic, acestea vor fi valabile pe toată perioadă de funcționare a schemei de sprijin, respectiv până în 2032.
  • va fi înlocuită cota obligatorie de achiziție destinată furnizorilor de electricitate cu un mecanism nou, al cantității statice de CV, care va fi revizuit odată la doi ani de către ANRE și care are rolul de a crea un echilibru între consumatori și producători.
  • crearea unor platforme anonime de tranzacționare a energiei din surse regenerabile și a certificatelor verzi pe piețele centralizate de tranzacționare a electricității, astfel că atât producătorii și furnizorii mari, dar și cei mici, vor putea să își găsească locul în piață.
  • producătorii de energie regenerabilă vor plăti, conform prevederilor noii OUG, impozit pe profit doar în momentul tranzacționării CV, și nu în momentul în care înregistrau în contabilitate, așa cum era prevăzut în vechea legislație.
RPIA salută aprobarea în ultimul moment a OUG, cu toate că aceasta nu rezolvă decât o mică parte din problemele sectorului energiei regenerabile din România.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.